Fundering ondersteuning


Renoveren van funderingen is soms nodig omdat een muur verzakt is en dan vervolgens gestut moet worden om verdere verzakking te voorkomen.


Een nieuw fundament onder een oude muur kunnen we realiseren door middel van het uitgraven van de nieuwe funderingen waarbij gaten onder de oude fundering worden gegraven, eerst worden er boor- of buispalen aangebracht waarop we de bekisting maken die vervolgens met bewapening wordt voorzien en gestort met beton.