Mini-Sondering


De grond bestaat uit veschillende lagen. Als er een sondering wordt uitgevoerd wordt er door middel van een hydraulische pers een stalen staaf, de sondeerstaaf, in de grond gedrukt. Deze staaf heeft een punt met een sensor waarmee de benodigde kracht om de staaf de grond in te drijven gemeten kan worden. Al deze drukgegevens tesamen vormen een sondeerrapport. Hieruit kan informatie worden gehaald over de zachte en harde lagen in de grond.

In dit sondeerrapport kunnen wij aflezen op welke harde grondlaag de paal moet staan om later eventuele problemen te voorkomen, tevens kunnen wij u advies geven over de toe te passen paaltypes. Voor ons staat kwaliteit voorop!

Op aanvraag kunnen wij een mini-sondering voor u regelen.