Prefab Heipalen


Het heien van prefab heipalen is een bekende en veel gebruikte methode waarbij geen grond naar boven wordt gebracht maar door het inslaan van de heipaal wordt de grond verdrongen.
Bij deze methode is het geluids en trillingsniveau stukken hoger dan bij het gebruik van bijvoorbeeld Boorpalen of Avegaarpalen.

Wij kunnen voor u prefab heipalen leveren, heien en eventueel ook zorgen voor het op juiste maat afhakken van de betonnen paalkoppen. (dit noemt men koppensnellen)

Prefab heipalen worden door ons geheid met een hydraulisch heiblok van 2 ton.
Deze machine is 170 cm tot maximaal 220 cm breed en heeft een gewicht van
11 ton.

De afmeting van de heipalen die wij voor u kunnen heien zijn;
Vierkant 180 , 220 en 250 tot maximaal 7,5 meter lang en
vierkant 290 tot maximaal 5,5 meter lang

Op de onderste foto hebben wij een speciale opdracht uitgevoerd, in een loods zijn 3 palen van 6m per stuk met speciale koppelstukken op elkaar geheid zodat de palen toch op 17,5m diepte geheid konden worden.